"Een feitelijke verenging bestaat in functie van een activiteit of een reeks activiteiten," verduidelijkt Assuralia-woordvoerder François De Clippele. "Een feitelijke vereniging kan zich natuurlijk voor alles en nog wat verzekeren. Het is perfect mogelijk om een soort algemene aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor een evenement, en daarbij ook de voorbereiding en de afbouwperiode in de dekking op te nemen." Doordat feitelijke verenigingen, anders dan VZW's, geen rechtspersoonlijkheid hebben, is de verzekering van de activiteiten per definitie een persoonsgebonden aangelegenheid. "Elk individueel lid van een feitelijke vereniging kan verzekerd zijn voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid in het privéleven, de bekende "familiale verzekering," verduidelijkt De Clippele nog. "De grondslag blijft een fout in oorzakelijk verband met de schade. En aan deze verzekering is dikwijls ook een rechtsbijstandsverzekering verbonden die kan optreden wanneer een schadelijder aanspraak maakt op een vergoeding bij wie hij aansprakelijk stelt. Wanneer een vereniging aansprakelijk wordt gesteld, delen de leden de aansprakelijkheid 'in solidum.' Daardoor wordt de kost van een eventuele schadevergoeding eerlijk verdeeld. Anders zou de schadelijder zijn pijlen gemakkelijk kunnen richten op het verenginglid dat hem het meest gefortuneerd lijkt.' Tot slot nuanceert De Clippele de berichten dat het vonnis rond de Aalsterse carnavalisten een bom legt onder het verenigingsleven. "Ongetwijfeld zijn heel wat verenigingen nu gealerteerd wat de risico's betreft. Wie grote activiteiten organiseert, zoals fuiven, weet nu al dat een degelijke verzekering een must is. Je kunt je als verzekering perfect verzekeren per activiteit of voor een bepaalde periode. Verenigingen doen er goed aan hun voorzorgen te nemen, maar er is geen reden tot paniek." (Belga)

"Een feitelijke verenging bestaat in functie van een activiteit of een reeks activiteiten," verduidelijkt Assuralia-woordvoerder François De Clippele. "Een feitelijke vereniging kan zich natuurlijk voor alles en nog wat verzekeren. Het is perfect mogelijk om een soort algemene aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor een evenement, en daarbij ook de voorbereiding en de afbouwperiode in de dekking op te nemen." Doordat feitelijke verenigingen, anders dan VZW's, geen rechtspersoonlijkheid hebben, is de verzekering van de activiteiten per definitie een persoonsgebonden aangelegenheid. "Elk individueel lid van een feitelijke vereniging kan verzekerd zijn voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid in het privéleven, de bekende "familiale verzekering," verduidelijkt De Clippele nog. "De grondslag blijft een fout in oorzakelijk verband met de schade. En aan deze verzekering is dikwijls ook een rechtsbijstandsverzekering verbonden die kan optreden wanneer een schadelijder aanspraak maakt op een vergoeding bij wie hij aansprakelijk stelt. Wanneer een vereniging aansprakelijk wordt gesteld, delen de leden de aansprakelijkheid 'in solidum.' Daardoor wordt de kost van een eventuele schadevergoeding eerlijk verdeeld. Anders zou de schadelijder zijn pijlen gemakkelijk kunnen richten op het verenginglid dat hem het meest gefortuneerd lijkt.' Tot slot nuanceert De Clippele de berichten dat het vonnis rond de Aalsterse carnavalisten een bom legt onder het verenigingsleven. "Ongetwijfeld zijn heel wat verenigingen nu gealerteerd wat de risico's betreft. Wie grote activiteiten organiseert, zoals fuiven, weet nu al dat een degelijke verzekering een must is. Je kunt je als verzekering perfect verzekeren per activiteit of voor een bepaalde periode. Verenigingen doen er goed aan hun voorzorgen te nemen, maar er is geen reden tot paniek." (Belga)