De betalingen worden per boekjaar bekeken. Alle betalingen in dat jaar moeten worden samengeteld om uit te maken of de grens van 100.000 euro is bereikt of niet. Het maakt daarbij niet uit of het om een betaling in cash, dan wel om een betaling in natura gaat. Het maakt evenmin uit of de begunstigde een particulier, dan wel een bedrijf is. Slechts wanneer de aangifte is gebeurd, kunnen de uitgaven fiscaal worden afgetrokken. Een bijkomende voorwaarde is dat ze op basis van economische criteria moeten verantwoord moeten worden. Het mag dus niet gaan om een louter fiscale operatie. De aangifte moet gebeuren via een formulier 275 F. De fiscus maakt wel een uitzondering voor de banksector. Die wordt vrijgesteld voor betalingen die ze doen in opdracht van een klant. De nieuwe lijst geldt voor de boekjaren die zijn ingegaan na 1 december 2013. De betrokken landen kunnen nog wel van de lijst worden gehaald indien ze zich in de loop van dit jaar aanpassen. Luxemburg heeft al aangegeven dit te willen doen. De lijst is bedoeld om belastingparadijzen ertoe aan te zetten hun regels aan te passen. (Belga)

De betalingen worden per boekjaar bekeken. Alle betalingen in dat jaar moeten worden samengeteld om uit te maken of de grens van 100.000 euro is bereikt of niet. Het maakt daarbij niet uit of het om een betaling in cash, dan wel om een betaling in natura gaat. Het maakt evenmin uit of de begunstigde een particulier, dan wel een bedrijf is. Slechts wanneer de aangifte is gebeurd, kunnen de uitgaven fiscaal worden afgetrokken. Een bijkomende voorwaarde is dat ze op basis van economische criteria moeten verantwoord moeten worden. Het mag dus niet gaan om een louter fiscale operatie. De aangifte moet gebeuren via een formulier 275 F. De fiscus maakt wel een uitzondering voor de banksector. Die wordt vrijgesteld voor betalingen die ze doen in opdracht van een klant. De nieuwe lijst geldt voor de boekjaren die zijn ingegaan na 1 december 2013. De betrokken landen kunnen nog wel van de lijst worden gehaald indien ze zich in de loop van dit jaar aanpassen. Luxemburg heeft al aangegeven dit te willen doen. De lijst is bedoeld om belastingparadijzen ertoe aan te zetten hun regels aan te passen. (Belga)