Een aandeelhouder stopt geld in een bedrijf. In ruil daarvoor krijgt hij aandelen. Die geven hem het recht op een deel van de winsten, alsook op een mogelijke waardestijging van zijn belegging. Hoe meer winst, hoe beter zijn investering rendeert. In dat geval zal de waarde van zijn aandelen in het bedrijf stijgen. Maar de keerzijde van de medaille geldt evenzeer. Als het bedrijf slecht presteert, zakt de waarde van het aandeel. Bij een faillissement wordt ze zelfs 0. Wie intekent op een obligatie leent zijn geld voor een bepaalde periode aan een bedrijf. Na afloop ervan ontvangt hij zijn kapitaal terug. Intussen krijgt hij periodiek een vastgestelde rente. De betaling ervan is onafhankelijk van de gang van zaken bij de onderneming. Of het goed of slecht gaat, maakt niet uit. Het bedrijf moet betalen. Een speciale soort van obligaties zijn de achtergestelde obligatieleningen. Wie deze obligaties koopt, leent zijn geld eveneens uit aan het bedrijf. Maar bij een eventueel faillissement zal de spaarder slechts worden terugbetaald nadat alle anders schuldeisers volledig zijn vergoed geworden en er dan nog geld overblijft. Meestal is dit niet het geval. Wie intekent op een achtergestelde lening neemt dus extra risico's. En daarvoor worden ze ook vergoed door een hogere rente. Zo brachten de achtergestelde leningen van SNS Reaal 6,258% en 8,45% op. Die van SNS Bank gaven 5,75% tot 11,25%. De Nederlandse overheid heeft nu zowel de aandeelhouders als de houders van achtergestelde leningen van SNS onteigend. Hun effecten zijn waardeloos verklaard. Zonder ingreep van de overheid zou de vierde financiële groep van Nederland immers failliet zijn gegaan. De betrokkenen wisten dat ze een risico namen en moeten nu maar aanvaarden dat ze hun inleg kwijt zijn, luidt het. Wie intekent op achtergestelde leningen mag zich dus niet zomaar laten verblinden door de hogere opbrengst. Daar tegenover staat immers een hoger risico. Ook in België werden achtergestelde leningen uitgegeven. Onder meer KBC en Fortis hebben er in de markt geplaatst. (Belga)

Een aandeelhouder stopt geld in een bedrijf. In ruil daarvoor krijgt hij aandelen. Die geven hem het recht op een deel van de winsten, alsook op een mogelijke waardestijging van zijn belegging. Hoe meer winst, hoe beter zijn investering rendeert. In dat geval zal de waarde van zijn aandelen in het bedrijf stijgen. Maar de keerzijde van de medaille geldt evenzeer. Als het bedrijf slecht presteert, zakt de waarde van het aandeel. Bij een faillissement wordt ze zelfs 0. Wie intekent op een obligatie leent zijn geld voor een bepaalde periode aan een bedrijf. Na afloop ervan ontvangt hij zijn kapitaal terug. Intussen krijgt hij periodiek een vastgestelde rente. De betaling ervan is onafhankelijk van de gang van zaken bij de onderneming. Of het goed of slecht gaat, maakt niet uit. Het bedrijf moet betalen. Een speciale soort van obligaties zijn de achtergestelde obligatieleningen. Wie deze obligaties koopt, leent zijn geld eveneens uit aan het bedrijf. Maar bij een eventueel faillissement zal de spaarder slechts worden terugbetaald nadat alle anders schuldeisers volledig zijn vergoed geworden en er dan nog geld overblijft. Meestal is dit niet het geval. Wie intekent op een achtergestelde lening neemt dus extra risico's. En daarvoor worden ze ook vergoed door een hogere rente. Zo brachten de achtergestelde leningen van SNS Reaal 6,258% en 8,45% op. Die van SNS Bank gaven 5,75% tot 11,25%. De Nederlandse overheid heeft nu zowel de aandeelhouders als de houders van achtergestelde leningen van SNS onteigend. Hun effecten zijn waardeloos verklaard. Zonder ingreep van de overheid zou de vierde financiële groep van Nederland immers failliet zijn gegaan. De betrokkenen wisten dat ze een risico namen en moeten nu maar aanvaarden dat ze hun inleg kwijt zijn, luidt het. Wie intekent op achtergestelde leningen mag zich dus niet zomaar laten verblinden door de hogere opbrengst. Daar tegenover staat immers een hoger risico. Ook in België werden achtergestelde leningen uitgegeven. Onder meer KBC en Fortis hebben er in de markt geplaatst. (Belga)