Een bedrijf wordt belast op zijn winst. Die wordt bekomen door van de inkomsten de kosten af te trekken. Vervolgens wordt daarop het percentage van de vennootschapsbelasting toegepast. Momenteel bedraagt dat 33,99 procent. Voor een vzw ligt dat anders. Zij valt normaal gezien niet onder de vennootschapsbelasting, maar onder het stelsel van de rechtspersonenbelasting. Daarin wordt niet de winst belast. Er worden alleen belastingen geheven op enkele specifieke inkomsten. Het gaat onder meer om inkomsten uit de onderverhuring van onroerende goederen, inkomsten van buitenlandse onroerende goederen en bedragen verkregen bij de vestiging van een recht van erfpacht. Daarbij wordt telkens een tarief toegepast dat onder het peil van de vennootschapsbelasting ligt. Toch wordt een reeks vzw's door de fiscus geherkwalificeerd tot ondernemingen zodat ze toch het hogere tarief van de vennootschappen betalen. In het aanslagjaar 2010 ging het om 835 verenigingen zei minister van Financiën Koen Geens op een parlementaire vraag van Peter Logghe (Vlaams Belang). Voor die herkwalificatie wordt niet gekeken naar de statuten van de vzw, maar naar haar eigenlijke activiteiten. Gaat het om een zaak die erg lijkt op die van een onderneming met geregeld weerkerende activiteiten die een louter economische finaliteit hebben, dan zal de vereniging toch als een bedrijf worden aanzien en dus hogere vennootschapsbelastingen moeten betalen. Ondanks alles blijft het aantal herkwalificaties beperkt. Er zijn momenteel immers zowat 90.000 vzw's actief in ons land. (Belga)

Een bedrijf wordt belast op zijn winst. Die wordt bekomen door van de inkomsten de kosten af te trekken. Vervolgens wordt daarop het percentage van de vennootschapsbelasting toegepast. Momenteel bedraagt dat 33,99 procent. Voor een vzw ligt dat anders. Zij valt normaal gezien niet onder de vennootschapsbelasting, maar onder het stelsel van de rechtspersonenbelasting. Daarin wordt niet de winst belast. Er worden alleen belastingen geheven op enkele specifieke inkomsten. Het gaat onder meer om inkomsten uit de onderverhuring van onroerende goederen, inkomsten van buitenlandse onroerende goederen en bedragen verkregen bij de vestiging van een recht van erfpacht. Daarbij wordt telkens een tarief toegepast dat onder het peil van de vennootschapsbelasting ligt. Toch wordt een reeks vzw's door de fiscus geherkwalificeerd tot ondernemingen zodat ze toch het hogere tarief van de vennootschappen betalen. In het aanslagjaar 2010 ging het om 835 verenigingen zei minister van Financiën Koen Geens op een parlementaire vraag van Peter Logghe (Vlaams Belang). Voor die herkwalificatie wordt niet gekeken naar de statuten van de vzw, maar naar haar eigenlijke activiteiten. Gaat het om een zaak die erg lijkt op die van een onderneming met geregeld weerkerende activiteiten die een louter economische finaliteit hebben, dan zal de vereniging toch als een bedrijf worden aanzien en dus hogere vennootschapsbelastingen moeten betalen. Ondanks alles blijft het aantal herkwalificaties beperkt. Er zijn momenteel immers zowat 90.000 vzw's actief in ons land. (Belga)