Wie in aanmerking komt voor een eindejaarstoelage zal in december een formulier van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten ontvangen. Daarmee kan hij zich dan wenden tot zijn vakbondsorganisatie, die voor de uitbetaling zal zorgen. Wie echter niet aangesloten is bij een dergelijke vereniging, dient zich te richten tot het Sociaal Fonds zelf. De uitbetaling moet binnen de drie jaar worden aangevraagd. Op het toegekende bedrag wordt 13,07 procent aan socialezekerheidsbijdragen en 23,22 procent als bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dat maakt dat er netto zowat 66 procent wordt uitgekeerd. Vanaf de eindejaarstoelage die in december 2014 wordt uitbetaald, komt er een uitbreiding. Dan zullen ook mensen in aanmerking komen die tussen begin juli en eind juni minstens 520 uren aan de slag waren. Dat komt tegemoet aan de verzuchtingen van mensen die lange dagen werkten, bijvoorbeeld in de horeca of door ingeschakeld te zijn in weekendploegen. Soms komen zij niet aan 65 dagen, hoewel ze voldoende uren hebben gepresteerd. Het zou gaan om duizenden mensen. (Belga)

Wie in aanmerking komt voor een eindejaarstoelage zal in december een formulier van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten ontvangen. Daarmee kan hij zich dan wenden tot zijn vakbondsorganisatie, die voor de uitbetaling zal zorgen. Wie echter niet aangesloten is bij een dergelijke vereniging, dient zich te richten tot het Sociaal Fonds zelf. De uitbetaling moet binnen de drie jaar worden aangevraagd. Op het toegekende bedrag wordt 13,07 procent aan socialezekerheidsbijdragen en 23,22 procent als bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dat maakt dat er netto zowat 66 procent wordt uitgekeerd. Vanaf de eindejaarstoelage die in december 2014 wordt uitbetaald, komt er een uitbreiding. Dan zullen ook mensen in aanmerking komen die tussen begin juli en eind juni minstens 520 uren aan de slag waren. Dat komt tegemoet aan de verzuchtingen van mensen die lange dagen werkten, bijvoorbeeld in de horeca of door ingeschakeld te zijn in weekendploegen. Soms komen zij niet aan 65 dagen, hoewel ze voldoende uren hebben gepresteerd. Het zou gaan om duizenden mensen. (Belga)