De NWWZ omvatten de 'werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag' (WZUA), de 'werkzoekenden tijdens de beroepsinschakelingstijd', de 'vrij ingeschrevenen' en een reeks 'andere niet-werkende werkzoekenden'. De WZUA's staan voor 73 procent van de NWWZ. De jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) zijn met 25.826 of 10,5 procent van de NWWZ de tweede grootste groep. Het aandeel van de BIT-jongeren piekt telkens in de maanden juli, augustus en september door de instroom van de nieuwe schoolverlaters. Vlaanderen telt wel 4,2 procent BIT-jongeren minder dan een jaar geleden. De jeugdwerkloosheid krimpt eveneens (-2,7 procent op jaarbasis). De middenleeftijdsgroep daarentegen groeit met 4 procent en de 50-plussers met liefst 11,2 procent. Door de hogere leeftijdsgrens stijgt het aantal NWWZ tussen 55 en 60 jaar t.o.v. vorig jaar met 5.488 eenheden of 20,6 procent. De leeftijdsgroep 50 tot 55-jaar noteert daarentegen licht lager (-0,4 procent). De mannen- en vrouwenaantallen in de werkloosheidsstatistieken groeien naar elkaar toe. De tertiaire en quartaire sectoren die aanvankelijk beter weerstand boden tegen de crisis, werven zuiniger aan. De afgeslankte banken knippen in hun tewerkstelling, de gemeenten, provincies en het Vlaamse Gewest vervangen niet alle vertrekkers en de besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg stralen af op de tewerkstelling bij zorgverstrekkers en ziekenhuizen. De pensioenhervorming zorgt ervoor dat werknemers - ook in het onderwijs - langer aan de slag blijven met als gevolg dat de vervangingsvraag tijdelijk wordt uitgesteld. In de administratie zorgen onlinetoepassingen ervoor dat sommige administratieve functies niet langer ingevuld moeten worden. (Belga)

De NWWZ omvatten de 'werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag' (WZUA), de 'werkzoekenden tijdens de beroepsinschakelingstijd', de 'vrij ingeschrevenen' en een reeks 'andere niet-werkende werkzoekenden'. De WZUA's staan voor 73 procent van de NWWZ. De jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) zijn met 25.826 of 10,5 procent van de NWWZ de tweede grootste groep. Het aandeel van de BIT-jongeren piekt telkens in de maanden juli, augustus en september door de instroom van de nieuwe schoolverlaters. Vlaanderen telt wel 4,2 procent BIT-jongeren minder dan een jaar geleden. De jeugdwerkloosheid krimpt eveneens (-2,7 procent op jaarbasis). De middenleeftijdsgroep daarentegen groeit met 4 procent en de 50-plussers met liefst 11,2 procent. Door de hogere leeftijdsgrens stijgt het aantal NWWZ tussen 55 en 60 jaar t.o.v. vorig jaar met 5.488 eenheden of 20,6 procent. De leeftijdsgroep 50 tot 55-jaar noteert daarentegen licht lager (-0,4 procent). De mannen- en vrouwenaantallen in de werkloosheidsstatistieken groeien naar elkaar toe. De tertiaire en quartaire sectoren die aanvankelijk beter weerstand boden tegen de crisis, werven zuiniger aan. De afgeslankte banken knippen in hun tewerkstelling, de gemeenten, provincies en het Vlaamse Gewest vervangen niet alle vertrekkers en de besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg stralen af op de tewerkstelling bij zorgverstrekkers en ziekenhuizen. De pensioenhervorming zorgt ervoor dat werknemers - ook in het onderwijs - langer aan de slag blijven met als gevolg dat de vervangingsvraag tijdelijk wordt uitgesteld. In de administratie zorgen onlinetoepassingen ervoor dat sommige administratieve functies niet langer ingevuld moeten worden. (Belga)