De blauwe kaart kwam er op gezag van Europa. Ze heeft als doel makkelijker hooggekwalificeerd personeel van buiten de Europese Unie te kunnen aantrekken en is daarmee zowat het zusje van de Amerikaanse Green Card. De kaart geeft zowel recht op verblijf als recht op arbeid. De kaart biedt de mogelijkheid om langer dan drie maanden in België te kunnen werken. In een eerste fase wordt ze voor dertien maanden toegekend. Vervolgens volgt een tweede periode van dertien maanden. En daarna wordt ze voor drie jaar uitgereikt indien de kaarthouder nog voldoet aan de voorwaarden. Met de blauwe kaart kunnen werknemers die vijf jaar op het grondgebied van de Europese Unie verblijven ook het statuut van 'langdurig ingezetene' verwerven. Dat laat hen toe om maximum twee jaar buiten de unie en maximum zes jaar buiten België te verblijven zonder hun statuut te verliezen. Voorwaarden om de kaart te verkrijgen, zijn een hoger diploma, een arbeidscontract van minstens een jaar of van onbepaalde duur en een voldoende hoog loon. De procedure is tweeledig. Eerst vraagt de werkgever een voorlopige arbeidsvergunning voor de derdelander aan bij de dienst Arbeidsmigratie. Daarna vraagt die zelf de Europese blauwe kaart aan bij de consulaire diensten als hij zich nog in het buitenland verblijft of bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats als hij al in België is. (Belga)

De blauwe kaart kwam er op gezag van Europa. Ze heeft als doel makkelijker hooggekwalificeerd personeel van buiten de Europese Unie te kunnen aantrekken en is daarmee zowat het zusje van de Amerikaanse Green Card. De kaart geeft zowel recht op verblijf als recht op arbeid. De kaart biedt de mogelijkheid om langer dan drie maanden in België te kunnen werken. In een eerste fase wordt ze voor dertien maanden toegekend. Vervolgens volgt een tweede periode van dertien maanden. En daarna wordt ze voor drie jaar uitgereikt indien de kaarthouder nog voldoet aan de voorwaarden. Met de blauwe kaart kunnen werknemers die vijf jaar op het grondgebied van de Europese Unie verblijven ook het statuut van 'langdurig ingezetene' verwerven. Dat laat hen toe om maximum twee jaar buiten de unie en maximum zes jaar buiten België te verblijven zonder hun statuut te verliezen. Voorwaarden om de kaart te verkrijgen, zijn een hoger diploma, een arbeidscontract van minstens een jaar of van onbepaalde duur en een voldoende hoog loon. De procedure is tweeledig. Eerst vraagt de werkgever een voorlopige arbeidsvergunning voor de derdelander aan bij de dienst Arbeidsmigratie. Daarna vraagt die zelf de Europese blauwe kaart aan bij de consulaire diensten als hij zich nog in het buitenland verblijft of bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats als hij al in België is. (Belga)