De ambtenaren die groen licht kregen, moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten ze de cursussen of voordrachten buiten hun normale werktijden geven. Voorts moet de bijkomende activiteit beperkt blijven en mag hij de goede uitvoering van de hoofdactiviteit niet in het gedrang brengen. En ze mogen zich voor hun bijverdiensten niet laten bijstaan door collega-ambtenaren van Financiën. Indien het hen wordt gevraagd, moeten ze ook een kopie van de syllabus bezorgen aan hun werkgever. Bovendien moeten ze bereid zijn te werken als interne lesgever. De ambtenaren moeten zich ook strikt houden aan de deontologische codes. Ze moeten hun toehoorders ook duidelijk maken dat ze een persoonlijk standpunt innemen indien dit afwijkt van de richtlijnen van hun departement. Volgens minister van Financiën Koen Geens werden niet alle aanvragen van ambtenaren voor het geven van cursussen of voordrachten toegestaan. Sommige werden afgewezen, zei hij in antwoord op een parlementaire vraag van Marie-Christine Marghem (MR). (Belga)

De ambtenaren die groen licht kregen, moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten ze de cursussen of voordrachten buiten hun normale werktijden geven. Voorts moet de bijkomende activiteit beperkt blijven en mag hij de goede uitvoering van de hoofdactiviteit niet in het gedrang brengen. En ze mogen zich voor hun bijverdiensten niet laten bijstaan door collega-ambtenaren van Financiën. Indien het hen wordt gevraagd, moeten ze ook een kopie van de syllabus bezorgen aan hun werkgever. Bovendien moeten ze bereid zijn te werken als interne lesgever. De ambtenaren moeten zich ook strikt houden aan de deontologische codes. Ze moeten hun toehoorders ook duidelijk maken dat ze een persoonlijk standpunt innemen indien dit afwijkt van de richtlijnen van hun departement. Volgens minister van Financiën Koen Geens werden niet alle aanvragen van ambtenaren voor het geven van cursussen of voordrachten toegestaan. Sommige werden afgewezen, zei hij in antwoord op een parlementaire vraag van Marie-Christine Marghem (MR). (Belga)