De bevinding ligt in lijn met die van vorig jaar. Toen toonde 38% van de Belgische burgers zich gelukkig op financieel vlak. Volgens Financial Happiness Barometer, definieert de Belg financieel geluk als financiële gemoedsrust en een zorgeloos bestaan als het aankomt op maandelijkse inkomsten, uitgaven of het opvangen van mogelijke financiële tegenslagen. Op een schaal van 0 tot 10 kent de gemiddelde Belg zich 5,6 punten toe voor financieel geluk. De mate waarin iemand al dan niet financieel gelukkig is, wordt bepaald door verschillende factoren. Zo zouden mannen financieel gelukkiger zijn dan vrouwen. Ook wie getrouwd is of samenwoont zou een betere score halen. Daarnaast speelt leeftijd een rol. Jongeren van de generatie Y zouden hun huidige financiële situatie negatief inschatten, maar zouden wel sterk optimistisch zijn over de toekomst. Bij de babyboomers zien we het omgekeerde verhaal. Zij beoordelen hun financiële situatie het meest positief van alle generaties maar zijn het meest pessimistisch over de toekomst. Dat pessimisme heeft mogelijk te maken met het feit dat driekwart van de ondervraagden vreest dat het wettelijk pensioen hem niet in staat zal stellen zijn levensstandaard te behouden. Ook het gezinsinkomen speelt mee. Zo zijn mensen ouder dan dertig en tweeverdieners het gelukkigst. Al staat hier wel een grens op: vanaf een maandelijks netto gezinsinkomen van 4.000 euro neemt het financieel geluk niet meer toe. Tot slot zou het bewust omgaan met het beheren van geld bijdragen tot het geluksgevoel. Toch geeft zes op tien aan niet voldoende financiële kennis te hebben. Het onderzoek peilde ook naar het vertrouwen van de Belg in financiële experten. Op een schaal van 0 tot 5 scoorden de banken 2,48. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar (2,27). (Belga)

De bevinding ligt in lijn met die van vorig jaar. Toen toonde 38% van de Belgische burgers zich gelukkig op financieel vlak. Volgens Financial Happiness Barometer, definieert de Belg financieel geluk als financiële gemoedsrust en een zorgeloos bestaan als het aankomt op maandelijkse inkomsten, uitgaven of het opvangen van mogelijke financiële tegenslagen. Op een schaal van 0 tot 10 kent de gemiddelde Belg zich 5,6 punten toe voor financieel geluk. De mate waarin iemand al dan niet financieel gelukkig is, wordt bepaald door verschillende factoren. Zo zouden mannen financieel gelukkiger zijn dan vrouwen. Ook wie getrouwd is of samenwoont zou een betere score halen. Daarnaast speelt leeftijd een rol. Jongeren van de generatie Y zouden hun huidige financiële situatie negatief inschatten, maar zouden wel sterk optimistisch zijn over de toekomst. Bij de babyboomers zien we het omgekeerde verhaal. Zij beoordelen hun financiële situatie het meest positief van alle generaties maar zijn het meest pessimistisch over de toekomst. Dat pessimisme heeft mogelijk te maken met het feit dat driekwart van de ondervraagden vreest dat het wettelijk pensioen hem niet in staat zal stellen zijn levensstandaard te behouden. Ook het gezinsinkomen speelt mee. Zo zijn mensen ouder dan dertig en tweeverdieners het gelukkigst. Al staat hier wel een grens op: vanaf een maandelijks netto gezinsinkomen van 4.000 euro neemt het financieel geluk niet meer toe. Tot slot zou het bewust omgaan met het beheren van geld bijdragen tot het geluksgevoel. Toch geeft zes op tien aan niet voldoende financiële kennis te hebben. Het onderzoek peilde ook naar het vertrouwen van de Belg in financiële experten. Op een schaal van 0 tot 5 scoorden de banken 2,48. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar (2,27). (Belga)