Een werkgever kan zijn werknemer ook een pc en een internetverbinding van het werk ter beschikking stellen om thuis te werken. Als hij die alleen maar mag gebruiken voor het werk, dan mag de werkgever die kosten volledig ten laste nemen en zal de werknemer er niet op worden belast. Anders is het als de werkgever de internetaansluiting en de pc betaalt en de werknemer toestemming geeft om die ook voor privédoeleinden te gebruiken. In dat geval geniet die van een voordeel in natura. Het wordt forfaitair berekend op 180 euro per jaar voor de pc en 60 euro per jaar voor het internetabonnement. De werknemer zal hierop worden belast. Een derde mogelijkheid is dat de werknemer af ten toe gebruik maakt van zijn persoonlijke pc en internetverbinding om werkjes voor zijn werkgever op te knappen. In dat geval mag de werkgever daar een vergoeding voor geven. Die moet echter wel verantwoord worden. Als de vergoeding van de werkgever ten hoogste 20 euro bedraagt voor de pc en ten hoogste 20 euro voor de internetaansluiting gaat de fiscus er nu evenwel automatisch vanuit dat het gaat om een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Er moet dus geen verder bewijs moet worden geleverd. Is het bedrag hoger, dan moet er wel een verantwoording volgen, zoniet wordt het bedrag boven 20 euro gezien als loon. (Belga)

Een werkgever kan zijn werknemer ook een pc en een internetverbinding van het werk ter beschikking stellen om thuis te werken. Als hij die alleen maar mag gebruiken voor het werk, dan mag de werkgever die kosten volledig ten laste nemen en zal de werknemer er niet op worden belast. Anders is het als de werkgever de internetaansluiting en de pc betaalt en de werknemer toestemming geeft om die ook voor privédoeleinden te gebruiken. In dat geval geniet die van een voordeel in natura. Het wordt forfaitair berekend op 180 euro per jaar voor de pc en 60 euro per jaar voor het internetabonnement. De werknemer zal hierop worden belast. Een derde mogelijkheid is dat de werknemer af ten toe gebruik maakt van zijn persoonlijke pc en internetverbinding om werkjes voor zijn werkgever op te knappen. In dat geval mag de werkgever daar een vergoeding voor geven. Die moet echter wel verantwoord worden. Als de vergoeding van de werkgever ten hoogste 20 euro bedraagt voor de pc en ten hoogste 20 euro voor de internetaansluiting gaat de fiscus er nu evenwel automatisch vanuit dat het gaat om een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Er moet dus geen verder bewijs moet worden geleverd. Is het bedrag hoger, dan moet er wel een verantwoording volgen, zoniet wordt het bedrag boven 20 euro gezien als loon. (Belga)