"Vroeger moest je als consument aantonen dat je energieleverancier, of zijn onderaannemer, aansprakelijk was voor de geleden schade. Voor de doorsnee consument was het een allesbehalve evidente opgave om dergelijek claims onomstotelijk te bewijzen," klinkt het bij Van den Bossches woordvoerder, Gorik Van Holen. "Voortaan zullen consumenten die schade lijden door stroompannes, door eenvoudig contact op te nemen met hun netbeheerder, bij een langdurige panne de schadevergoeding kunnen opeisen." De regeling geldt zowel voor bedrijven als particulieren. Voor de grootte van de forfaitaire vergoeding baseert het kabinet - Van den Bossche zich op de gangbare tarieven in Nederland, waar een dergelijke vergoeding al langer bestaat. Consumentenorganisatie Test - Aankoop stipt aan dat de vergoeding in Wallonnië 100 euro bedraagt, weliswaar pas na zes uur stroomonderbreking. Sowieso moet het plan nog door de Raad van State en andere adviesraden onder de loep worden genomen, alvorens het definitief wordt goedgekeurd. De maatregel zal waarschijnlijk ingaan vanaf 1 januari 2015. Wie omvangrijker schade ondervindt door de stroompanne, kan nog steeds via juridische weg verhaal halen. (Belga)

"Vroeger moest je als consument aantonen dat je energieleverancier, of zijn onderaannemer, aansprakelijk was voor de geleden schade. Voor de doorsnee consument was het een allesbehalve evidente opgave om dergelijek claims onomstotelijk te bewijzen," klinkt het bij Van den Bossches woordvoerder, Gorik Van Holen. "Voortaan zullen consumenten die schade lijden door stroompannes, door eenvoudig contact op te nemen met hun netbeheerder, bij een langdurige panne de schadevergoeding kunnen opeisen." De regeling geldt zowel voor bedrijven als particulieren. Voor de grootte van de forfaitaire vergoeding baseert het kabinet - Van den Bossche zich op de gangbare tarieven in Nederland, waar een dergelijke vergoeding al langer bestaat. Consumentenorganisatie Test - Aankoop stipt aan dat de vergoeding in Wallonnië 100 euro bedraagt, weliswaar pas na zes uur stroomonderbreking. Sowieso moet het plan nog door de Raad van State en andere adviesraden onder de loep worden genomen, alvorens het definitief wordt goedgekeurd. De maatregel zal waarschijnlijk ingaan vanaf 1 januari 2015. Wie omvangrijker schade ondervindt door de stroompanne, kan nog steeds via juridische weg verhaal halen. (Belga)