Het aantal vacatures voor vaste banen is tussen 2012 en 2013 aanzienlijk afgenomen: het gaat om 20.030 vacatures minder, een daling van 29,3%. Die daling begon slechts in het vierde kwartaal van 2012, om in het derde kwartaal van 2013 een minimum van 46.410 vacatures voor vaste functies te bereiken. In het vierde kwartaal van 2013 was er echter een stijging merkbaar (van 46.410 tot 48.020 vacatures). De vraag blijft of die stijging op duurzaam herstel wijst. De daling van het aantal vacatures voor vaste banen is merkbaar in alle activiteitssectoren, vooral in de bouw (-39,9%), horeca (- 45,1%) en de financiële dienstverlening (-46,4%). Alleen de sector van vervoer en opslag kende een positieve evolutie, met een stijging van het aantal vacatures voor vaste banen van +21,6% tussen 2012 en 2013. Wat bezette vaste arbeidsplaatsen betreft, laten zo goed als alle activiteitssectoren een daling optekenen, vooral de sector vervoer en opslag (-5,6%) en wetenschappelijke en technische activiteiten (-17,8%). Twee sectoren kenden een lichte stijging: handel (+0,2%) en financiële dienstverlening (+1%). Het vacaturepercentage nam voor alle activiteitssectoren echter af. Vergeleken met de twee andere gewesten heeft Wallonië de afname van het aantal bezette vaste arbeidsplaatsen en vacatures tussen 2012 en 2013 het best doorstaan. Wallonië kende een daling van 1,3% in het aantal bezette arbeidsplaatsen en van 24,2% in het aantal vacatures. Brussel en Vlaanderen lieten daarentegen een daling optekenen van respectievelijk 5,7% en 3,2% in het aantal bezette arbeidsplaatsen en van 32,6% en 29,9% in het aantal vacatures. (Belga)

Het aantal vacatures voor vaste banen is tussen 2012 en 2013 aanzienlijk afgenomen: het gaat om 20.030 vacatures minder, een daling van 29,3%. Die daling begon slechts in het vierde kwartaal van 2012, om in het derde kwartaal van 2013 een minimum van 46.410 vacatures voor vaste functies te bereiken. In het vierde kwartaal van 2013 was er echter een stijging merkbaar (van 46.410 tot 48.020 vacatures). De vraag blijft of die stijging op duurzaam herstel wijst. De daling van het aantal vacatures voor vaste banen is merkbaar in alle activiteitssectoren, vooral in de bouw (-39,9%), horeca (- 45,1%) en de financiële dienstverlening (-46,4%). Alleen de sector van vervoer en opslag kende een positieve evolutie, met een stijging van het aantal vacatures voor vaste banen van +21,6% tussen 2012 en 2013. Wat bezette vaste arbeidsplaatsen betreft, laten zo goed als alle activiteitssectoren een daling optekenen, vooral de sector vervoer en opslag (-5,6%) en wetenschappelijke en technische activiteiten (-17,8%). Twee sectoren kenden een lichte stijging: handel (+0,2%) en financiële dienstverlening (+1%). Het vacaturepercentage nam voor alle activiteitssectoren echter af. Vergeleken met de twee andere gewesten heeft Wallonië de afname van het aantal bezette vaste arbeidsplaatsen en vacatures tussen 2012 en 2013 het best doorstaan. Wallonië kende een daling van 1,3% in het aantal bezette arbeidsplaatsen en van 24,2% in het aantal vacatures. Brussel en Vlaanderen lieten daarentegen een daling optekenen van respectievelijk 5,7% en 3,2% in het aantal bezette arbeidsplaatsen en van 32,6% en 29,9% in het aantal vacatures. (Belga)