Een tak 23-product is een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen, waarbij het rendement afhankelijk is van de prestaties van die fondsen. Dat is een belangrijk verschil met een tak 21-product, waar er wél een waarborg van een gegarandeerd rendement is. Het voordeel van een tak 23-fonds, dat onder andere belegt in obligaties, aandelen, en vastgoed, is dat er geen roerende voorheffing verschuldigd is op het behaalde rendement, net omdat dit rendement niet gegarandeerd is. Uit verse cijfers van Assuralia, de koepelorgansiatie van de verzekeraars, blijkt dat de tak 23-producten het erg goed gedaan hebben vorig jaar. De premie-inkomsten voor tak 23-beleggingsverzekeringen stegen met 136 procent tot 4,4 miljard euro. Een gigantische stijging wanneer men weet dat de globale premie-inkomsten voor levensverzekeringen met 'slechts' 13 procent aangroeiden. Volgens Bart De Smet, de voorzitter van Assuralia en eveneens topman van verzekeraar Ageas, is de stijgende verkoop van de tak 23-beleggingsverzekeringen deels te verklaren door het feit dat de federale regering de taks op de premies voor tak 21- en tak 23-producten verhoogde van 1,1 tot 2 procent sinds 1 januari 2013. De beleggers hebben dus op die taksverhoging geanticipeerd, klinkt de redenering. De Smet wijst er ook op dat de beurs goed presteerde in 2012, wat mogelijk de risico-appetijt bij de particuliere belegger weer deed toenemen. Het is hoe dan ook de eerste keer sinds 2005 dat de premie-inkomsten uit tak 23-beleggingsverzekeringen zo sterk aanzwollen. Ook toen werd een jaar nadien de taks op de premies verhoogd. (Belga)

Een tak 23-product is een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen, waarbij het rendement afhankelijk is van de prestaties van die fondsen. Dat is een belangrijk verschil met een tak 21-product, waar er wél een waarborg van een gegarandeerd rendement is. Het voordeel van een tak 23-fonds, dat onder andere belegt in obligaties, aandelen, en vastgoed, is dat er geen roerende voorheffing verschuldigd is op het behaalde rendement, net omdat dit rendement niet gegarandeerd is. Uit verse cijfers van Assuralia, de koepelorgansiatie van de verzekeraars, blijkt dat de tak 23-producten het erg goed gedaan hebben vorig jaar. De premie-inkomsten voor tak 23-beleggingsverzekeringen stegen met 136 procent tot 4,4 miljard euro. Een gigantische stijging wanneer men weet dat de globale premie-inkomsten voor levensverzekeringen met 'slechts' 13 procent aangroeiden. Volgens Bart De Smet, de voorzitter van Assuralia en eveneens topman van verzekeraar Ageas, is de stijgende verkoop van de tak 23-beleggingsverzekeringen deels te verklaren door het feit dat de federale regering de taks op de premies voor tak 21- en tak 23-producten verhoogde van 1,1 tot 2 procent sinds 1 januari 2013. De beleggers hebben dus op die taksverhoging geanticipeerd, klinkt de redenering. De Smet wijst er ook op dat de beurs goed presteerde in 2012, wat mogelijk de risico-appetijt bij de particuliere belegger weer deed toenemen. Het is hoe dan ook de eerste keer sinds 2005 dat de premie-inkomsten uit tak 23-beleggingsverzekeringen zo sterk aanzwollen. Ook toen werd een jaar nadien de taks op de premies verhoogd. (Belga)