Eind 2011 waren de netto-activa van de Belgische beleggingsfondsen nog goed voor 104,39 miljard euro. Als we meer in detail kijken, dan hielden de fondsen die overwegend beleggen in vastrentende effecten zoals obligatie- en monetaire fondsen nog relatief goed stand. Hun netto-activa daalden gedurende 2011 met 1,5% waardoor hun gecommercialiseerd netto-actief uitkwam op 30,08 miljard euro eind 2011.

Erger is het gesteld met fondsen die overwegend beleggen in niet-vastrentende effecten, zoals aandelenfondsen en gemengde fondsen. Hun netto-activa daalden gedurende 2011 met 18,7% en waren eind december 2011 goed voor een globaal bedrag van 74,32 miljard euro tegenover 91,37 miljard euro eind 2010.

Ook op Europees niveau kende de fondsensector een moeilijk jaar gedurende 2011. De sector kende in 2011 een terugval van 230 miljard euro of 2,8%. Hiervan is grosso modo 140 miljard euro toe te schrijven aan koersverliezen en 90 miljard euro aan netto terugbetalingen.

Johan Steenackers

Eind 2011 waren de netto-activa van de Belgische beleggingsfondsen nog goed voor 104,39 miljard euro. Als we meer in detail kijken, dan hielden de fondsen die overwegend beleggen in vastrentende effecten zoals obligatie- en monetaire fondsen nog relatief goed stand. Hun netto-activa daalden gedurende 2011 met 1,5% waardoor hun gecommercialiseerd netto-actief uitkwam op 30,08 miljard euro eind 2011. Erger is het gesteld met fondsen die overwegend beleggen in niet-vastrentende effecten, zoals aandelenfondsen en gemengde fondsen. Hun netto-activa daalden gedurende 2011 met 18,7% en waren eind december 2011 goed voor een globaal bedrag van 74,32 miljard euro tegenover 91,37 miljard euro eind 2010. Ook op Europees niveau kende de fondsensector een moeilijk jaar gedurende 2011. De sector kende in 2011 een terugval van 230 miljard euro of 2,8%. Hiervan is grosso modo 140 miljard euro toe te schrijven aan koersverliezen en 90 miljard euro aan netto terugbetalingen.Johan Steenackers