Het programma, met een looptijd van zeven jaar, is erop gericht de arbeidsmarktcompetenties van de Europese jongeren op te krikken. Daarnaast wil de Europese Commissie met Erasmus + ook onderwijssystemen en jeugdvorming moderniseren. Zo'n 4 miljoen Europese jongeren zullen via het programma de kans krijgen om in het buitenland te studeren, te werken of aan vrijwilligerswerk te doen. Voor studenten die in het buitenland een masteropleiding willen volgen, wordt een nieuw beurssysteem ontwikkeld in samenwerking met het Europees Investeringsfonds. Tot nu toe viel deze categorie studenten vaak uit de boot bij de verdeling van beurzen. Twee derde van het beschikbare budget zal beschikbaar worden gesteld voor individuele studenten. Het resterende derde wordt gebruikt voor de financiering van partnerships tussen scholen, jeugdorganisaties, overheden en NGO's. Tevens wordt ook geld uitgetrokken voor de modernisering van het onderwijs, om de innovatie, het ondernemerschap en de arbeidsmarktkansen bij de betrokken studenten te verhogen. Het nieuwe Erasmus +-programma bundelt de verschillende Europese programma's voor opleiding, jeugd en sport zoals Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo Da Vinci, Edulink en vele anderen. Op die manier wordt de keuze voor geïnteresseerde studenten iets eenvoudiger gemaakt. (Belga)

Het programma, met een looptijd van zeven jaar, is erop gericht de arbeidsmarktcompetenties van de Europese jongeren op te krikken. Daarnaast wil de Europese Commissie met Erasmus + ook onderwijssystemen en jeugdvorming moderniseren. Zo'n 4 miljoen Europese jongeren zullen via het programma de kans krijgen om in het buitenland te studeren, te werken of aan vrijwilligerswerk te doen. Voor studenten die in het buitenland een masteropleiding willen volgen, wordt een nieuw beurssysteem ontwikkeld in samenwerking met het Europees Investeringsfonds. Tot nu toe viel deze categorie studenten vaak uit de boot bij de verdeling van beurzen. Twee derde van het beschikbare budget zal beschikbaar worden gesteld voor individuele studenten. Het resterende derde wordt gebruikt voor de financiering van partnerships tussen scholen, jeugdorganisaties, overheden en NGO's. Tevens wordt ook geld uitgetrokken voor de modernisering van het onderwijs, om de innovatie, het ondernemerschap en de arbeidsmarktkansen bij de betrokken studenten te verhogen. Het nieuwe Erasmus +-programma bundelt de verschillende Europese programma's voor opleiding, jeugd en sport zoals Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo Da Vinci, Edulink en vele anderen. Op die manier wordt de keuze voor geïnteresseerde studenten iets eenvoudiger gemaakt. (Belga)