België kent tien wettelijke feestdagen. Het gaat om Nieuwjaar (1 januari), paasmaandag, Dag van de Arbeid (1 mei), Hemelvaart, pinkstermaandag, de nationale feestdag (21 juli), Maria-Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november) en Kerstmis (25 december). In sommige sectoren of voor sommige groepen werknemers kunnen deze feestdagen worden vervangen door andere data. Zo krijgen een aantal metaalarbeiders de naamdag van hun patroon Sint-Elooi (1 december) in ruil voor 11 november. Valt de feestdag op een zondag, dan moeten werkgevers en werknemers een vervangdag aanduiden. Die krijgt dan eenmalig het statuut van wettelijke feestdag. Op die manier wordt het jaarlijks aantal van tien wettelijke feestdagen gegarandeerd. Op de wettelijke feestdagen mag in principe niet worden gewerkt door arbeiders en bedienden, behalve in ondernemingen waar traditioneel ook op zondag wordt gewerkt. Wie moet werken, heeft recht op compensatie. De vrije dag moet door de werkgever echter wel worden betaald. De regionale Vlaamse feestdag is dus niet opgenomen in het lijstje met wettelijke feestdagen. Dat geldt evenmin voor de feestdagen van de twee andere gemeenschappen. Het feest van de Franse Gemeenschap vindt plaats op 27 september, dat van de Duitstalige Gemeenschap op 15 november. Toch mogen werkgevers op deze regionale feestdagen een vrije dag toekennen. Ze doen dat dan op eigen initiatief of omdat het afgesproken is in een paritair comité of in de ondernemingsraad. (Belga)

België kent tien wettelijke feestdagen. Het gaat om Nieuwjaar (1 januari), paasmaandag, Dag van de Arbeid (1 mei), Hemelvaart, pinkstermaandag, de nationale feestdag (21 juli), Maria-Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november) en Kerstmis (25 december). In sommige sectoren of voor sommige groepen werknemers kunnen deze feestdagen worden vervangen door andere data. Zo krijgen een aantal metaalarbeiders de naamdag van hun patroon Sint-Elooi (1 december) in ruil voor 11 november. Valt de feestdag op een zondag, dan moeten werkgevers en werknemers een vervangdag aanduiden. Die krijgt dan eenmalig het statuut van wettelijke feestdag. Op die manier wordt het jaarlijks aantal van tien wettelijke feestdagen gegarandeerd. Op de wettelijke feestdagen mag in principe niet worden gewerkt door arbeiders en bedienden, behalve in ondernemingen waar traditioneel ook op zondag wordt gewerkt. Wie moet werken, heeft recht op compensatie. De vrije dag moet door de werkgever echter wel worden betaald. De regionale Vlaamse feestdag is dus niet opgenomen in het lijstje met wettelijke feestdagen. Dat geldt evenmin voor de feestdagen van de twee andere gemeenschappen. Het feest van de Franse Gemeenschap vindt plaats op 27 september, dat van de Duitstalige Gemeenschap op 15 november. Toch mogen werkgevers op deze regionale feestdagen een vrije dag toekennen. Ze doen dat dan op eigen initiatief of omdat het afgesproken is in een paritair comité of in de ondernemingsraad. (Belga)