Geïnteresseerde spaarders kunnen van 21 februari tot 1 maart 2013 inschrijven op een staatsbon op vijf jaar. Hij biedt een rendement van 1,00% bruto. Kenmerkend aan deze belegging is dat er geen verrassingen zijn. De looptijd ligt vast, de rentevoet ligt vast en er is staatswaarborg op de terugbetaling.Wie zich echter niet tevreden stelt met die 1,00% bruto, kan intekenen op een termijnrekening of een kasbon met dezelfde looptijd. Ook dit zijn producten met een vaststaande looptijd en een vaststaande rentevoet.Een overzicht van Spaargids.be leert dat de hoogste rendementen voor die looptijd momenteel worden gevonden bij CKV, Goffin, NIBC Direct en Banca Monte Paschi Belgio. Zij geven allemaal 3,00% bruto. Een verschil dus van 2,00% bruto met de staatsbon. Wie 5000 euro te beleggen heeft, kan zo toch 100 euro extra brutorente per jaar ontvangen. Na aftrek van de roerende voorheffing is dat toch nog altijd 75 euro netto meer opbrengst per schijf van 5000 euro. Die hogere rente zou de weerspiegeling kunnen zijn van het extra risico dat een spaarder loopt indien hij voor de kleinere banken kiest. Maar dat hoeft niet zo te zijn. CKV, Goffin en Banca Monte Paschi Belgio vallen onder het Belgische depositogarantiesysteem. Mochten die instellingen over de kop gaan, dan bent u verzekerd door de terugbetaling van uw kapitaal en uw intresten tot 100.000 euro per persoon en per instelling door het Beschermingsfonds. De uiteindelijke opvanger hiervan is ...de Belgische staat. Bij NIBC treedt dan weer het Nederlandse garantiesysteem in werking. Of hoe de overheid uiteindelijk zichzelf concurrentie aandoet. (Belga)

Geïnteresseerde spaarders kunnen van 21 februari tot 1 maart 2013 inschrijven op een staatsbon op vijf jaar. Hij biedt een rendement van 1,00% bruto. Kenmerkend aan deze belegging is dat er geen verrassingen zijn. De looptijd ligt vast, de rentevoet ligt vast en er is staatswaarborg op de terugbetaling.Wie zich echter niet tevreden stelt met die 1,00% bruto, kan intekenen op een termijnrekening of een kasbon met dezelfde looptijd. Ook dit zijn producten met een vaststaande looptijd en een vaststaande rentevoet.Een overzicht van Spaargids.be leert dat de hoogste rendementen voor die looptijd momenteel worden gevonden bij CKV, Goffin, NIBC Direct en Banca Monte Paschi Belgio. Zij geven allemaal 3,00% bruto. Een verschil dus van 2,00% bruto met de staatsbon. Wie 5000 euro te beleggen heeft, kan zo toch 100 euro extra brutorente per jaar ontvangen. Na aftrek van de roerende voorheffing is dat toch nog altijd 75 euro netto meer opbrengst per schijf van 5000 euro. Die hogere rente zou de weerspiegeling kunnen zijn van het extra risico dat een spaarder loopt indien hij voor de kleinere banken kiest. Maar dat hoeft niet zo te zijn. CKV, Goffin en Banca Monte Paschi Belgio vallen onder het Belgische depositogarantiesysteem. Mochten die instellingen over de kop gaan, dan bent u verzekerd door de terugbetaling van uw kapitaal en uw intresten tot 100.000 euro per persoon en per instelling door het Beschermingsfonds. De uiteindelijke opvanger hiervan is ...de Belgische staat. Bij NIBC treedt dan weer het Nederlandse garantiesysteem in werking. Of hoe de overheid uiteindelijk zichzelf concurrentie aandoet. (Belga)