De verhoging van de boete is een van de maatregelen die worden genomen om sociale dumping, waarbij buitenlandse transporteurs onder de marktprijs in België niet toegelaten binnenlandse transporten komen doen, te vermijden. Dat cabotagevervoer is immers maar in beperkte mate toegestaan. Het kan alleen als het aansluit op een internationaal transport. Bovendien zijn slechts drie cabotagetransporten mogelijk en dienen deze te gebeuren binnen een periode van zeven kalenderdagen, te rekenen vanaf de laatste lossing aan het einde van het internationale transport. Om dit te kunnen volgen, moeten de controlediensten de herkomst en de bestemming van de goederen nagaan. Dit kan alleen als er een vrachtbrief is. Is die er niet, dan volgt voortaan een zware boete. Wie de onmiddellijke inning niet meteen kan betalen, ziet zijn voertuig geïmmobiliseerd worden. Ook de lange wekelijkse rust zal strenger worden gecontroleerd. Elke week moet de vrachtwagenchauffeur minstens 48 uur aaneengesloten zijn rijactiviteit staken. Eens om de twee weken mag dat worden ingekort tot 24 uur. Hierbij mag men niet in zijn vrachtwagen blijven slapen. Gebeurt dit wel, dan kan voortaan een boete van 1.800 euro worden opgelegd. Nu is dat nog 990 euro. Ook die permanente bewoning van de vrachtwagen is een courant gebruik bij sociale dumping. (Belga)

De verhoging van de boete is een van de maatregelen die worden genomen om sociale dumping, waarbij buitenlandse transporteurs onder de marktprijs in België niet toegelaten binnenlandse transporten komen doen, te vermijden. Dat cabotagevervoer is immers maar in beperkte mate toegestaan. Het kan alleen als het aansluit op een internationaal transport. Bovendien zijn slechts drie cabotagetransporten mogelijk en dienen deze te gebeuren binnen een periode van zeven kalenderdagen, te rekenen vanaf de laatste lossing aan het einde van het internationale transport. Om dit te kunnen volgen, moeten de controlediensten de herkomst en de bestemming van de goederen nagaan. Dit kan alleen als er een vrachtbrief is. Is die er niet, dan volgt voortaan een zware boete. Wie de onmiddellijke inning niet meteen kan betalen, ziet zijn voertuig geïmmobiliseerd worden. Ook de lange wekelijkse rust zal strenger worden gecontroleerd. Elke week moet de vrachtwagenchauffeur minstens 48 uur aaneengesloten zijn rijactiviteit staken. Eens om de twee weken mag dat worden ingekort tot 24 uur. Hierbij mag men niet in zijn vrachtwagen blijven slapen. Gebeurt dit wel, dan kan voortaan een boete van 1.800 euro worden opgelegd. Nu is dat nog 990 euro. Ook die permanente bewoning van de vrachtwagen is een courant gebruik bij sociale dumping. (Belga)