De forfaitaire vergoeding wordt elk jaar rond 1 juli door de overheidsdienst Financiën vastgelegd. Ze geldt dan voor de volgende twaalf maanden en is onafhankelijk van de grootte of het verbruik van het voertuig waarmee de ambtenaar zich verplaatst. De vergoeding voor het gebruik van een grote wagen bedraagt dus evenveel als die voor een kleine auto. Ze geldt overigens niet alleen voor auto's maar ook voor moto's. Gezien het gaat om een terugbetaling van kosten is ze vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Om misbruik van de vergoeding te vermijden, heeft de fiscale administratie een grens vastgelegd op 24.000 km per jaar. Worden meer kilometers afgelegd, dan kan de fiscus om een verklaring vragen. De modaliteiten gelden voor beroepsgebonden verplaatsingen door ambtenaren. Toch worden de tarieven ook vaak gebruikt in de privésector. Men gaat er vanuit dat de fiscus weinig kan inbrengen tegen een vergoeding die ook wordt toegekend aan de ambtenaren. Toch mogen de bedrijven hun werknemers een hogere vergoeding uitbetalen als die hun eigen vervoermiddel inzetten voor beroepsdoeleinden. Die moet dan wel gemotiveerd worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een hogere vergoeding uit te keren indien de werknemer een omniumverzekering heeft afgesloten. (Belga)

De forfaitaire vergoeding wordt elk jaar rond 1 juli door de overheidsdienst Financiën vastgelegd. Ze geldt dan voor de volgende twaalf maanden en is onafhankelijk van de grootte of het verbruik van het voertuig waarmee de ambtenaar zich verplaatst. De vergoeding voor het gebruik van een grote wagen bedraagt dus evenveel als die voor een kleine auto. Ze geldt overigens niet alleen voor auto's maar ook voor moto's. Gezien het gaat om een terugbetaling van kosten is ze vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Om misbruik van de vergoeding te vermijden, heeft de fiscale administratie een grens vastgelegd op 24.000 km per jaar. Worden meer kilometers afgelegd, dan kan de fiscus om een verklaring vragen. De modaliteiten gelden voor beroepsgebonden verplaatsingen door ambtenaren. Toch worden de tarieven ook vaak gebruikt in de privésector. Men gaat er vanuit dat de fiscus weinig kan inbrengen tegen een vergoeding die ook wordt toegekend aan de ambtenaren. Toch mogen de bedrijven hun werknemers een hogere vergoeding uitbetalen als die hun eigen vervoermiddel inzetten voor beroepsdoeleinden. Die moet dan wel gemotiveerd worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een hogere vergoeding uit te keren indien de werknemer een omniumverzekering heeft afgesloten. (Belga)