In het tweede kwartaal van 2014 nam het bbp naar volume, gezuiverd voor seizoen- en kalenderinvloeden, toe met 0,1 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Tegenover het tweede kwartaal van vorig jaar steeg de economische bedrijvigheid met 1,0%. Niet alle bedrijfstakken profiteren in dezelfde mate van die bescheiden toename. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal steeg de toegevoegde waarde in de industrie (+0,3 %) en in de dienstensector (+0,1 %), maar verminderde ze in de bouwsector (-0,5 %). De activiteit werd vooral ondersteund door een toename van de binnenlandse vraag met 0,6 %. De toename van de bestedingen deed zich zowel voor bij de consumptie van de gezinnen (+0,3 %) en de overheid (+0,1 %) als bij de investeringen van de ondernemingen (+2,9 %) en de overheid (+0,3 %). De investeringen van de huishoudens daarentegen vertoonden een lichte terugloop (-0,2 %). De uitvoer van goederen en diensten steeg met 2,6 %. De invoer van goederen en diensten groeide echter wat sterker (+3,2 %), waardoor het saldo van de handel in goederen en diensten met het buitenland de groei negatief beïnvloedde. De binnenlandse werkgelegenheid zou in het tweede kwartaal van 2014 met 0,1 % gestegen zijn ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Tegenover het tweede kwartaal van het voorgaande jaar nam zij toe met 0,2%. (Belga)

In het tweede kwartaal van 2014 nam het bbp naar volume, gezuiverd voor seizoen- en kalenderinvloeden, toe met 0,1 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Tegenover het tweede kwartaal van vorig jaar steeg de economische bedrijvigheid met 1,0%. Niet alle bedrijfstakken profiteren in dezelfde mate van die bescheiden toename. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal steeg de toegevoegde waarde in de industrie (+0,3 %) en in de dienstensector (+0,1 %), maar verminderde ze in de bouwsector (-0,5 %). De activiteit werd vooral ondersteund door een toename van de binnenlandse vraag met 0,6 %. De toename van de bestedingen deed zich zowel voor bij de consumptie van de gezinnen (+0,3 %) en de overheid (+0,1 %) als bij de investeringen van de ondernemingen (+2,9 %) en de overheid (+0,3 %). De investeringen van de huishoudens daarentegen vertoonden een lichte terugloop (-0,2 %). De uitvoer van goederen en diensten steeg met 2,6 %. De invoer van goederen en diensten groeide echter wat sterker (+3,2 %), waardoor het saldo van de handel in goederen en diensten met het buitenland de groei negatief beïnvloedde. De binnenlandse werkgelegenheid zou in het tweede kwartaal van 2014 met 0,1 % gestegen zijn ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Tegenover het tweede kwartaal van het voorgaande jaar nam zij toe met 0,2%. (Belga)