'Trendbreuk in de waardering van het vruchtgebruik'

'Trendbreuk in de waardering van het vruchtgebruik'

De fiscus heeft een standpunt ingenomen over de waardering van het vruchtgebruik, als een vennootschap en haar bedrijfsleider een onroerend goed gesplitst aankopen.

Een gesplitste aankoop volgens de regels van de kunst

Een gesplitste aankoop volgens de regels van de kunst

Als ouders het vruchtgebruik van een woning of appartement kopen en de kinderen de blote eigendom ervan, dan kan dit belangrijke fiscale voordelen opleveren. Je moet dan wel een aantal regels naleven.

Hoe bereken je de waarde van een vruchtgebruik?

Hoe bereken je de waarde van een vruchtgebruik?

Er bestaat een uniforme methode om de waarde van een vruchtgebruik te bepalen. Het volstaat de waarde in volle eigendom te vermenigvuldigen met een coëfficiënt die wettelijk is vastgelegd.