Akkoord tussen Jambon en vakbonden over verloning politie

Akkoord tussen Jambon en vakbonden over verloning politie

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en drie van de vier politievakbonden hebben een tussenakkoord gesloten over de verloning bij de politie. Een aantal barema's zullen voor het eerst sinds lang verhoogd worden om gelijke tred te houden met de lonen bij de overheid. Tegelijk zal het kluwen aan premies sterk vereenvoudigd worden.

Vanaf juli 2020 meldingsplicht voor agressieve fiscale planning

Vanaf juli 2020 meldingsplicht voor agressieve fiscale planning

De Europese Unie zet een nieuwe stap in de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking. Boekhouders, advocaten en andere specialisten die hun klanten fiscaal advies geven, zullen vanaf 1 juli 2020 verplicht zijn mogelijk 'agressieve' fiscale constructies te melden. De Europese ministers van Financiën hebben dat dinsdag beslist.

Kamercommissie Financiën keurt 'cash for car' goed

Kamercommissie Financiën keurt 'cash for car' goed

De Kamercommissie Financiën heeft dinsdagmorgen het wetsontwerp rond de mobiliteitsvergoeding, beter bekend als 'cash for car', goedgekeurd. Volgens een voorzichtige schatting van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zou de maatregel het Belgische wagenpark met 15.000 wagens kunnen verminderen. Er zal een evaluatie volgen.

'De oplossing voor het fiscaal nadeel voor grensarbeiders schiet tekort'

'De oplossing voor het fiscaal nadeel voor grensarbeiders schiet tekort'

Jef Wellens - 'Voor sommige belastingplichtigen verhoogt de wettelijke oplossing, zoals de minister die voorstelt, de belastingdruk met meer dan 1000 euro.' Dat zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer, over de manier waarop men het fiscaal nadeel voor grensarbeiders probeert op te lossen.

Drie miljoen mensen krijgen voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte

Drie miljoen mensen krijgen voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte

De fiscus gaat een pak meer mensen een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte overmaken. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) schat dat ongeveer drie van de zeven miljoen belastingplichtigen zo'n voorstel zullen krijgen.

Aantal toegekende Vlaamse Woonleningen fors gedaald sinds 2014

Aantal toegekende Vlaamse Woonleningen fors gedaald sinds 2014

Terwijl de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) in 2014 nog 3.895 leningen toekende, zakte dat aantal in 2016 naar 2.373. Voor 2017 is sprake van 2.135 leningen, al zijn daar de cijfers van december 2017 nog niet in verwerkt. Dat blijkt uit cijfers die sp.a-politica Güler Turan heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA).

Steeds meer mensen volgen loopbaanbegeleiding sinds invoering loopbaancheque

Steeds meer mensen volgen loopbaanbegeleiding sinds invoering loopbaancheque

Sinds de invoering van de loopbaancheque vier jaar geleden volgen steeds meer mensen loopbaanbegeleiding. Dat blijkt uit een monitoringsrapport van de VDAB. Vlaams minister voor Werk Philippe Muyters (N-VA), die de cheque destijds invoerde, spreekt van een 'absoluut succes'.

Kraken vanaf nu officieel strafbaar

Kraken vanaf nu officieel strafbaar

De nieuwe wet die kraken strafbaar stelt, is vanaf donderdag officieel van kracht. Daardoor kan de politie nu ingrijpen als een woning - ook als die op dat moment niet werd bewoond - gekraakt wordt.

Oppositie heeft twijfels over hervorming pensioenen lokale besturen

Oppositie heeft twijfels over hervorming pensioenen lokale besturen

De oppositie blijft erbij dat heel wat ambtenaren er bij de geplande hervorming van minister Bacquelaine van de pensioenen bij de lokale overheden op achteruit zullen gaan. Ze hekelt ook de grote onzekerheid die de hervorming met zich meebrengt. De meerderheid wil het ontwerp dinsdag nog in commissie goedkeuren.

Vanaf januari 23 tot 32 euro extra nettoloon

Vanaf januari 23 tot 32 euro extra nettoloon

De administratie van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) becijferde de nieuwe schalen voor de bedrijfsvoorheffing die vanaf volgend jaar van toepassing zijn.

Uniforme erkenning voor mensen met een handicap

Uniforme erkenning voor mensen met een handicap

Mensen met een handicap kunnen binnenkort gebruik maken van de European Disability Card, een Europese kaart die op een uniforme manier aantoont dat ze mindervalide zijn en waarmee ze bepaalde rechten kunnen verkrijgen. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) roept alle overheden en sectoren op om die te erkennen.

Woonraad waarschuwt voor gevolgen van verhoging huurwaarborg

Woonraad waarschuwt voor gevolgen van verhoging huurwaarborg

De verhoging van de huurwaarborg van twee naar drie maanden dreigt de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van een woning voor sommige huurders te bemoeilijken. Dat zegt de Woonraad die zowel de huurders als de verhuurders verenigt. Zo meldt De Tijd woensdag.