Mijn boekhouder heeft een fout gemaakt. Wat nu?

02/08/13 om 11:09 - Bijgewerkt om 11:09

Bron: Moneytalk

Ik had mijn boekhouder de opdracht gegeven mijn belastingaangifte in te vullen, maar hij heeft zijn werk slecht gedaan. Daardoor heb ik een boete gekregen van de fiscus. Wat kan ik ondernemen tegen mijn boekhouder?

Mijn boekhouder heeft een fout gemaakt. Wat nu?

© reuters

Ik had mijn boekhouder de opdracht gegeven mijn belastingaangifte in te vullen, maar hij heeft zijn werk slecht gedaan. Daardoor heb ik een boete gekregen van de fiscus. Wat kan ik ondernemen tegen mijn boekhouder?

Boekhouders moeten zich verzekeren tegen beroepsfouten. Als u een boete moet betalen door een fout van uw boekhouder, moet zijn verzekering de schade vergoeden. Is het probleem ernstiger, of betwist u de honoraria van uw boekhouder, dan moet u eerst proberen met hem een minnelijke schikking te treffen. Mislukken die pogingen, dan kunt u terecht bij het instituut waar hij staat ingeschreven.

Om zijn beroep te mogen uitoefenen, moet een boekhouder erkend zijn door een van deze drie instituten: het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten, het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten of het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Die instellingen hebben bemiddelings- of arbitrageorganen opgericht om betwistingen over honoraria te beslechten. Ze kunnen hun leden ook sancties opleggen.

Als noch de onderhandelingen met uw boekhouder, noch het bevoegde instituut het geschil een oplossing brengen, kunt u zich nog altijd wenden tot de rechtbank. Maar zover komt het in de praktijk meestal niet.

Onze partners