Dit zijn de fiscale voordelen van een lichte vrachtwagen

Dit zijn de fiscale voordelen van een lichte vrachtwagen

Het is niet eenvoudig meer een luxe 4x4-terreinwagen in te schrijven als een lichte vrachtwagen, om voordeel te trekken van de goedkopere fiscaliteit. De regels zijn heel streng geworden.

Komt de meerwaardebelasting er of niet?

Komt de meerwaardebelasting er of niet?

De meerwaardebelasting doet de gemoederen opnieuw hoog oplaaien in de Wetstraat. Deze keer stak Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten het vuur aan de lont.

Een onbetaalde factuur kan toch belastbaar zijn

Een onbetaalde factuur kan toch belastbaar zijn

Als een klant uw factuur niet betaalt, moet u dan belastingen betalen op het gefactureerde bedrag? Met een recent arrest geeft het hof van beroep in Gent ons het antwoord.

Dit heeft 2017 fiscaal in petto voor de Brusselaars

Dit heeft 2017 fiscaal in petto voor de Brusselaars

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement staat niet stil met zijn fiscale hervormingen. De inwoners van het Brussels Gewest zullen in 2017 rekening moeten houden met een heel pak wijzigingen.

Roerende voorheffing verhoogt niet voor auteursrechten

Roerende voorheffing verhoogt niet voor auteursrechten

Het belastingtarief voor de meeste roerende inkomsten stijgt vanaf 1 januari 2017 van 27 naar 30 procent. Het tarief voor de vergoeding voor auteursrechten blijft behouden op 15 procent.

Is co-ouderschap fiscaal interessant?

Is co-ouderschap fiscaal interessant?

Kun je na een echtscheiding voor je meerderjarige kinderen een fiscaal co-ouderschap met je ex-partner overeenkomen?

Fiscaalvriendelijk geld uit een vennootschap halen wordt moeilijker

Fiscaalvriendelijk geld uit een vennootschap halen wordt moeilijker

Om fiscaalvriendelijk geld uit een vennootschap te halen, maken ondernemers vaak gebruik van een kapitaalvermindering na de inbreng van aandelen in andere vennootschappen die men zelf controleert. Die techniek van interne meerwaarden wordt vanaf 1 januari 2017 strenger gecontroleerd.

Vlaamse gemeenten houden belastingtarieven in 2017 stabiel

Vlaamse gemeenten houden belastingtarieven in 2017 stabiel

Het overgrote deel van de Vlaamse gemeenten houdt de tarieven van de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV), de twee belangrijkste lokale belastingen, in 2017 stabiel.

Taxshift doet nettolonen niet stijgen

Taxshift doet nettolonen niet stijgen

De taxshift van de regering-Michel doet het nettoberoepsinkomen in 2017 niet stijgen. Bedienden houden eind januari netto iets meer loon over, maar dat is alleen een gevolg van de indexatie van enkele fiscale bedragen.

Betaling voor mantelzorger is niet altijd belastbaar

Betaling voor mantelzorger is niet altijd belastbaar

Er is goed nieuws voor wie vrijwillig tijdelijk of permanent thuis blijft om voor een ziek familielid te zorgen. Wie daar geld voor krijgt, hoeft daar geen belasting op te betalen, stelt een recent arrest.

Mag je in fiscaal optimale schijfjes schenken?

Mag je in fiscaal optimale schijfjes schenken?

Onroerend goed schenken in schijfjes is een interessante techniek van successieplanning. Maar mag je daarbij louter mathematisch te werk gaan om zo fiscaal het onderste uit de kan te halen? Wat vindt de fiscus daarvan?

Bedrijfswagen wordt tikkeltje minder interessant

Bedrijfswagen wordt tikkeltje minder interessant

Wie privé rijdt met een wagen van zijn werk, wordt belast op een voordeel van alle aard. Voor de berekening daarvan is de CO2-uitstoot van de wagen belangrijk. Volgend jaar wordt het voordeel van alle aard iets groter.

VBO wil kilometerheffing voor personenwagens

VBO wil kilometerheffing voor personenwagens

Pieter Timmermans, topman van het verbond van Vlaamse ondernemingen, maakt zich in een interview met Knack zorgen over mobiliteit in ons land. Hij pleit onder andere voor een afbouw van de heffing op autobezit.

Bedrijfsleiders mogen meer huur vragen aan vennootschap

Bedrijfsleiders mogen meer huur vragen aan vennootschap

Dankzij een aanpassing van de berekeningswijze is het plafond van de huur die een bedrijfsleider mag vragen aan zijn vennootschap voor het gebruik van zijn gebouw, hoger geworden.

Een bankgift camoufleren als lening: Werkt dat?

Een bankgift camoufleren als lening: Werkt dat?

Als ouders een bedrag willen schenken aan de kinderen doen ze dit doorgaans via een gewone overschrijving. In de mededeling wordt dan soms "lening" gezet, waarbij men doet alsof het om een lening gaat? Is dat een slimme zet naar de fiscus toe?

'Er is geen exodus van rijke Belgen'

'Er is geen exodus van rijke Belgen'

Anton Van Zantbeek - Het is correct dat steeds meer Belgen zich in het buitenland vestigen. Dat heet arbeidsmobiliteit. Dat zegt Anton Van Zantbeek, professor Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.

'Luxemburg is geen fiscaal paradijs voor rijke Belgen'

'Luxemburg is geen fiscaal paradijs voor rijke Belgen'

Denis-Emmanuel Philippe - Volgens Denis-Emmanuel Philippe, docent aan Universiteit van Luik is het fiscale gras in Luxemburg niet groener dan in België. "Ons land is bovendien een ontvangstland voor vermogende particulieren uit Europa", klinkt het.

Vanaf welk bedrag kan je vastgoed beter in schijfjes schenken?

Vanaf welk bedrag kan je vastgoed beter in schijfjes schenken?

Nu de schenkbelasting op vastgoed in de 3 gewesten drastisch verlaagd werd, is het slecht vanaf een bepaald bedrag nog interessant om in schijfjes te schenken. Hoe kan je snel nagaan of je in schijfjes moet schenken of niet?

Enkele fiscale mythes rond de zaak Alexandre Van Damme ontkracht

Enkele fiscale mythes rond de zaak Alexandre Van Damme ontkracht

Denis-Emmanuel Philippe - De media-aandacht rond de zaak Van Damme heeft er de laatste dagen voor gezorgd dat er bij het grote publiek een aantal fiscale mythes zijn ontstaan die niet noodzakelijk (volledig) overeenstemmen met de realiteit. Denis-Emmanuel Philippe neemt ze onder de loep.

Vlaanderen past erfbelasting aan: Hoe kan je daarop inspelen?

Vlaanderen past erfbelasting aan: Hoe kan je daarop inspelen?

Mogelijks worden de erfbelastingen verlaagd in Vlaanderen. Wist je dat je via een zogenaamde "fiscale glijclausule" bepaalde beschikkingen in je testament afhankelijk kan maken van het wijzigend fiscaal regime?

Iedereen gelijk voor de fiscale wet

Iedereen gelijk voor de fiscale wet

Mensen die op de een of andere manier zwart geld in handen hebben gekregen, kunnen dat geld regulariseren. Er was de voorbije dagen heel wat te doen rond 'oude' fiscale regularisaties, terwijl fiscale advocaten volop bezig zijn met de voorbereiding van 'nieuwe' fiscale regularisaties. We zetten de belangrijkste veranderingen in de nieuwe wet over de regularisaties op een rij.

Zo ontsnappen superrijken aan belastingen

Zo ontsnappen superrijken aan belastingen

In het begrotingsakkoord van de regering-Michel worden de grote vermogens weer eens gespaard, was de kritiek van de oppositie en de vakbonden. Toch zijn er de voorbije jaren heel wat maatregelen genomen om fiscale achterpoortjes te sluiten. Werken die dan niet?

Kennisgeving aan alle procureurs des Konings

Kennisgeving aan alle procureurs des Konings

Karel Anthonissen - Het is niet omdat financiële tussenpersonen zeggen dat zij zich aan alle witwasregels hebben gehouden, dat het zwart geld van hun klanten is witgewassen. Dat zegt Karel Anthonissen, gewestelijk directeur van BBi-Gent.

Kun je de schenkbelasting 'manipuleren'?

Kun je de schenkbelasting 'manipuleren'?

Wie een hand- of bankgift doet, gaat steeds vaker het bewijs registeren, zodat de 3 jaar niet meer loopt? Mag je dan zelf de waarde van de schenking (bijv. aandelen, kunstwerk, oldtimer) bepalen?

Fiscaal voordeel met uitzonderingen voor micro-ondernemers

Fiscaal voordeel met uitzonderingen voor micro-ondernemers

De programmawet van 1 juli legt de fiscale regels vast voor particulieren die diensten aanbieden via een erkend onlineplatform. In bepaalde gevallen kunnen micro-ondernemers aanspraak maken op een fiscaal voordeeltarief.

'Btw op reparaties van elektro moet dalen van 21 naar 6 procent'

'Btw op reparaties van elektro moet dalen van 21 naar 6 procent'

KVLV, de grootste vrouwenorganisatie van Vlaanderen, heeft tijdens een persontmoeting in de Vilvoordse Kringwinkel Televil gepleit voor een verlaging van het btw-tarief op herstellingen van elektro van 21 tot 6 procent.

De fiscale regels voor carpoolen

De fiscale regels voor carpoolen

Als u samen met een collega naar het werk rijdt, kunt u de autokosten fiscaal in mindering brengen. Welke regels past de fiscus daarvoor toe?

Kind betaalt soms voor erfenis die het nooit krijgt

Kind betaalt soms voor erfenis die het nooit krijgt

Door een nieuw standpunt van de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) dreigen kinderen belastingen te moeten betalen op kapitaal dat ze nooit in handen zullen krijgen.

Consument laat dieselwagens links liggen door hogere belastingen

Consument laat dieselwagens links liggen door hogere belastingen

Met de vergroening van de verkeersbelasting wou de Vlaamse regering het aantal dieselwagens op de wegen verminderen. De hogere belastingen missen hun effect niet. Althans bij de particulieren. Bedrijfswagens lijken minder gevoelig te zijn voor de belastingverhogingen.

Vlamingen schenken meer vastgoed, maar regering slaagt niet in haar opzet

Vlamingen schenken meer vastgoed, maar regering slaagt niet in haar opzet

De Vlaming meer doen schenken en energiezuinig renoveren bevorderen. Dat waren de voornaamste doelstellingen van de Vlaamse regering toen het de schenkbelastingen voor vastgoed verlaagde. Maar cijfers van Vlabel leren dat de regering momenteel niet slaagt in haar opzet.

'Zelfstandigen op de slachtbank'

'Zelfstandigen op de slachtbank'

Anton Van Zantbeek - 'Er is geen platte belastingverhoging, maar een rist slinkse, onrechtstreekse maatregelen met een grote impact onder aan de streep' oordeelt Anton Van Zantbeek, advocaat van Rivus.

Franse snelwegentol gaat omhoog

Franse snelwegentol gaat omhoog

Over de Franse autosnelwegen rijden zal de komende jaren iets duurder worden. Dat is nodig om de plannen van de Franse regering - 1 miljard euro investeren in het snelwegennet - te kunnen financieren.

Schenken en erven in België: Gewesten vergelijken loont

Schenken en erven in België: Gewesten vergelijken loont

Tussen de 3 gewesten worden de verschillen inzake schenkbelasting en erfbelasting steeds groter. Niet alleen zijn de tarieven anders, maar ook de interpretatie van de wetgeving verschilt steeds vaker per gewest. Hoe kan je je voordeel doen met regioshopping?

Spreiden is ook interessant als successieplanning

Spreiden is ook interessant als successieplanning

Een maximale spreiding tussen roerende en onroerende goederen is op financieel vlak en ook vaak op fiscaal vlak een goede vorm van successieplanning. Hoe komt dat en hoe ga je concreet te werk?

Fiscus wil bankkaarten screenen

Fiscus wil bankkaarten screenen

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) wil in haar strijd tegen fiscale fraude bankkaarten kunnen screenen. De BBI wil op die manier rekeningen in het buitenland sneller kunnen controleren.

Sporten op kosten van je werkgever, wat zijn de spelregels?

Sporten op kosten van je werkgever, wat zijn de spelregels?

Naast maaltijd- en ecocheques, kan je ook belastingvrij sportcheques krijgen van je werkgever. Dit kan een aanvulling zijn van je loon, maar evenzeer een stimulans om je conditie te verbeteren.

Welk huurregime geldt er voor pop-upwinkels?

Welk huurregime geldt er voor pop-upwinkels?

Pop-upwinkels werden in het verleden vaak gehinderd door het gebrek aan een aangepaste huurwetgeving. Sinds 1 september kunnen ze aanspraak maken op een flexibel regime.

'Vermogenswinstbelasting ligt opnieuw op tafel'

'Vermogenswinstbelasting ligt opnieuw op tafel'

De geplande verlaging van de vennootschapsbelasting zal geld kosten. Er moeten dus andere inkomsten gevonden worden om het gat te vullen. Een vermogenswinstbelasting is een optie.

Fiscaal co-ouderschap nu ook voor meerderjarige kinderen

Fiscaal co-ouderschap nu ook voor meerderjarige kinderen

Kinderen kunnen fiscaal slechts ten laste zijn van een van beide ouders. Uitzondering hierop is het fiscaal co-ouderschap. Een nieuwe wet verruimt de toepassing ervan vanaf het inkomstenjaar 2016 tot meerderjarige kinderen.

Wanneer is een schenking een voorschot op de erfenis?

Wanneer is een schenking een voorschot op de erfenis?

Bij een bankgift wordt er doorgaans wel een bewijsdocument opgemaakt, maar vaak niet vermeld of deze schenking een voorschot op de erfenis is of niet. Wat zijn dan de spelregels en moet dit dan bijvoorbeeld 20 jaar later toch nog "verrekend" worden?

Zoveel verdienen de Belgische sporters aan Olympische medaille

Zoveel verdienen de Belgische sporters aan Olympische medaille

De Belgische medaillewinnaars krijgen een premie van 20.000 tot 50.000 euro, waar ze geen belasting op hoeven te betalen. Het geld komt van het Fonds Baillet Latour, dat wordt gespekt met dividenden van AB InBev.