Biografie

Karel Anthonissen is gewestelijk directeur van BBI-Gent


'Met zwart geld kom je niet meer weg'

'Met zwart geld kom je niet meer weg'

Wie een volledige aflaat vraagt, moet ook maar alles opbiechten. Dat zegt Karel Anthonissen, gewestelijk directeur van BBI-Gent.


'Vennootschappen moeten fiscaal veel transparanter zijn'

'Vennootschappen moeten fiscaal veel transparanter zijn'

Karel Anthonissen - "Het wordt een hele opdracht sluizen te bouwen tussen de hoge waterstand van de personenbelasting en de verlaagde vennootschapsbelasting", schrijft Karel Anthonissen, gewestelijk directeur van BBI-Gent.1 reacties


'De overdreven centralisatie van de belastinginspectie'

'De overdreven centralisatie van de belastinginspectie'

Karel Anthonissen - In een open brief aan Johan Van Overtveldt, minister van Financiën hekelt Karel Anthonissen, gewestelijk directeur van BBI-Gent de "doorgedreven centralisatie van de belastinginspectie."


'Zwart geld regulariseren wordt alleen maar duurder'

'Zwart geld regulariseren wordt alleen maar duurder'

Karel Anthonissen - Volgens Karel Anthonissen, gewestelijk directeur van BBI-Gent heeft het nog weinig zin om zwart geld weg te steken in buitenlandse spaarverzekeringen. "Het tarief om dat te reguliseren gaat van jaar tot jaar omhoog", schrijft hij. 4 reacties


'De vennootschapsbelasting is verdwenen'

'De vennootschapsbelasting is verdwenen'

Karel Anthonissen - Volgens Karel Anthonissen is de overheid de afgelopen jaren miljarden vennootschapswinst misgelopen door de talloze aftrekposten. "Wat er nog aan vennootschapsbelasting binnenkomt, wordt aangebracht door honderdduizenden kleine ondernemingen", zegt hij. 4 reacties


'Ik verzeker u dat de fiscus uw telefoon niet aftapt'

'Ik verzeker u dat de fiscus uw telefoon niet aftapt'

Karel Anthonissen - Volgens Karel Anthonissen, gewestelijk directeur van BBI-Gent wordt het dringend tijd dat de wetgever iets doet aan de pretaxatiegeschillen. "Sommige belastingplichtigen hollen met de eerste vraag of bezoek van de controleur al meteen naar de rechter", aldus Anthonissen. 2 reacties


'Wat als we van onze gemeentes bedrijven maken?'

'Wat als we van onze gemeentes bedrijven maken?'

Karel Anthonissen - De gemeentebesturen zitten krap bij kas. Met de op til zijnde verminderingen van de personenbelasting wordt dat nog krapper. Ze staan voor een pijnlijke keuze: bijkomende belastingen of bijkomende bezuinigingen.3 reacties


'Luikenaars zijn meer gelijk voor de wet'

'Luikenaars zijn meer gelijk voor de wet'

Karel Anthonissen - "In Luik heerst nog altijd de geest die oordeelt dat bedrog tegen de Belgisch-Brusselse regels minder zwaar weegt dan de rechten van de 'vurige' inwoners aan de Maas", reageert Karel Anthonissen, directeur van de Bijzondere Belastinginspectie op het arrest van het Luikse hof van beroep in wat hij "de zaak-O" noemt.