Biografie

Jef Wellens is fiscalist bij Wolters Kluwer


'Gelukkig maar dat Vlaanderen de Waalse wooncheque bespaard blijft'

'Gelukkig maar dat Vlaanderen de Waalse wooncheque bespaard blijft'

Jef Wellens - Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer stelt zich veel vragen bij de Waalse wooncheque die de woonbonus vervangt. "Het nieuwe stelsel hangt met haken en ogen aan elkaar, zodat de cheque lijkt op een loterij", zegt hij.'Het wegwerken van fiscale ongelijkheden heeft een prijs'

'Het wegwerken van fiscale ongelijkheden heeft een prijs'

Jef Wellens - Volgens Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer kan een absolute fiscale neutraliteit enkel worden bereikt met een volledige individualisering van de belastingheffing.1 reacties


'Het aangiftevak voor hypothecaire leningen is 'out of control'

'Het aangiftevak voor hypothecaire leningen is 'out of control'

Jef Wellens - De nieuwe belastingbrief wordt nog eens ingewikkelder. "Weinigen kunnen er nog alle finesses van doorgronden. De gewone belastingbetaler niet en zijn bankier al evenmin", schrijft Jef wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer. 5 reacties'U krijgt nog altijd te weinig nettoloon'

'U krijgt nog altijd te weinig nettoloon'

Jef Wellens - Volgens Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer houdt de fiscus, ondanks de taxshift, nog altijd te veel bedrijfsvoorheffing in op het loon. 8 reacties


'Pensioenbelasting draait in de soep'

'Pensioenbelasting draait in de soep'

Jef Wellens - Niets is zo ondoorgrondelijk als de belastingberekening op de pensioenen. Die belasting barst van de anomalieën. Dat schrijft, Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer. 11 reacties


'Ontslagvergoedingen worden zwaarder belast door zesde staatshervorming'

'Ontslagvergoedingen worden zwaarder belast door zesde staatshervorming'

Jef Wellens - Sommige inkomsten die een werknemer ontvangt, worden niet zoals lonen belast tegen het normale belastingtarief, maar tegen een afzonderlijk tarief. Maar door de zesde staatshervorming neemt de belastingdruk op die vergoedingen nu toe. 8 reacties


'Het kind van de rekening'

'Het kind van de rekening'

Jef Wellens - Feitelijk samenwonenden met kinderen kunnen zelf bepalen wie van de twee een belastingvermindering krijgt. Gehuwenden kunnen dat niet. Dat heeft vergaande gevolgen als één van de twee in het buitenland werkt. Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer licht toe.